Đồ án Nghiên cứu một số thông số tính năng và đặc điểm hao mòn trước sử dụng Xado của động cơ Điêzen D12 tại phòng thí nghiệm Bộ môn Động lực, khoa Cơ khí

Nước ta đang trong quá trình công nghi ệp hoá hiện đạihoádiễn ra trên nhiều ngành,lĩnh vựcnhu cầu về phát triển về công nghiệ p, nông nghiệp, giao thông vận tải, hànghải, đánh bắt thuỷ hải sản. ĐộngDiesel là m ột trong những loại máy động lực đã có bước cải tiến r õ rệt nâng cao tính n ăng kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu sản xuất trong những n ăm gần đây. Vận hành, bảo trì, sửa chữa, đòi hỏi phải hiểu biết sâu sắc về c ấu tạo, các đặc tính kỹ thuật, nguyên lý và phải có các kỹ năng thành thạo. Việc áp dụng ph ương pháp quang ph ổ phân tích dầu bôi tr ơn đểchẩn đoán trạng thái kỹ thuật động cơkhông cần phải tháo rời, trên cơsở xác định hàm lượng sản vật mài mòn trong dầu, trong quá trình v ận hành là phương pháp gián tiếp, đem lại lợi ích v à hiệu quả kinh tế cao trong việc bảo dưỡng và sửa chữa động cơ đảm bảo thời hạn vận hành lâu dài, ti ết kiệm chi phí, t ăng hiệu quả sử dụng m à còn bảo đảm các yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC