Đồ án Nghiên cứu phát triển dịch vụ nội dung cho thuê bao di động

Hiện nay thông tin di động ngày càng phát triển , thiết bịdi động trởthành một thiết bịquen thuộc của đa sốmọi người. Các thiết bịdi động mặc dù vẫn bịhạn chếso với máy tính, nhưng nó vẫn có ưu thếriêng là sựnhỏgọn và cơ động . Với đà phát triển Internet hiện nay, thiết bịdi động trởthành một trợthủkhông thểthiếu của đa sốmọi người.Công nghệngày càng phát triển, các thiết bịdi động mặc dù vẫn bịhạn chếso với máy tính, nhưng nó vẫn có ưu thếriêng là sựnhỏgọn và di động. Với sựbùng nổcủa mạng Internet và sựphát triển mạng sốliệu di động GPRS thì một hệthống dịch vụthông tin di động (Mobile Information Service System) cung cấp nhiều ứng dụng chẳng hạn nhưtừ điển online (on-line dictionary) và dịch vụgiám sát từxa (remote monitoring). Đềtài này sẽtập trung vào một công nghệcủa Java để phát triển một ứng dụng thiết kếmột hệthống dịch vụgiám sát từxa trên thiết bịdi động. Công nghệJava ở đây chính là J2ME, phiên bản rút gọn của Java dùng đểchạy trên các thiết bịdi động có cấu hình thấp vềbộxửlí , bộnhớ cùng với các công nghệcó liên quan nhưWAP, XML. Lợi ích của ứng dụng này là người dùng có thể giám sát văn phòng làm việc, nhân viên hoặc nhà của mình hoặc truy cập thông tin từ internet qua thiết bị điện thoại của họ ởmọi lúc mọi nơi. Ứng dụng này đã được xây dựng cảphía server và client, được chia mô hình chức năng rõ ràng, do đó có thểsẵn sàng triển khai ứng dụng phục vụcho đối tượng có nhu cầu. Nội dung của đềtài tốt nghiệp gồm các phần chính sau đây : ¾ Chương I : Tìm hiểu vềmạng sốliệu di động GPRS . o Chương này trình bày sơlược các thếhệdi động , chủyếu tập trung vào GPRS . ¾ Chương II : Tìm hiểu vềcông nghệJ2ME, CDLC, MIDP . o Chương này đưa ra một cái nhìn tổng quan vềkiến trúc của J2ME , và ví dụcăn bản của việc lập trình trên nền tảng J2ME . ¾ Chương III : Tìm hiểu hệthống và dịch vụnội dung qua GPRS và Internet . ¾ Chương IV : Xây dựng chương trình trong đó máy điện thoại di động dùng GPRS tiếp nhận và thểhiện ảnh liên tục từwebserver đặt trên Internet o Đây là phần thực hành của đềtài tốt nghiệp , chương này sẽtrình bày kiến trúc, cài đặt và demo ứng dụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC