Đồ án Nghiên cứu phương pháp xác định thực nghiệm sức cản thông qua cặp thông số tốc độ tàu và số vòng quay chân vị

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp tàu thủy ở nước ta pháttriển khá mạnh. Chúng ta đ ã hạ thuỷ những loạt t àu 100.000 t ấn, đã gây được những tiếng vang trên trường quốc tế. Việt Nam có một vị trí rất thuận lợi để phát triển ng ành công nghi ệp đóng tàu cũng như phát triển ngành khai thác thuỷ -hải sản.Việt Nam cóBiển Đông, cửa ngỏ của châu Á. Biển Đông có diện tích 3.447.000 km2(648.000 hải lý vuông), một trong 6 biển lớn nhất của thế giới, nối với hai đại dương là Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, có 10 qu ốc gia v à thực thể bao bọc: Việt Nam, Trun g Quốc, Brunây, Campuchia, Thái Lan, Malaysia,Inđônêsia, Đài Loan, Philipin. Bờ biển Việt Nam dài hơn 3.260 km, đứng thứ 27 trong số 157 quốc gia ven biển, các đảo quốc và các lãnh thổ trên thế giới. Về hải sản có khoảng 2.040 loài cá, trong đó khoảng 110 loài có giá trịkinh tế [15]. Chính vì những điều kiện thuận lợi mà thiên nhiên ban t ặng cho Việt Nam, chúng ta ph ải nổ lực phát h uy. Thấy được những ưu thế đó, chính phủ ta đ ã có những chính sách hợp lý trong th ời gian qua. Đ ã đầu t ư mạnh cho ng ành công nghiệp đóng t àu,đã có nh ững đội t àu đánh bắt xa bờ. Nh ưng chúng ta chưa có những đội ngũ quản lý về ng ành công nghi ệp đóng t àu hùng hậu, chưa có nhi ều những công trình nghiên c ứu về ngành tàu. Do đó m ỗi mùa mưa bão đến, thiên tai về thì hậu quả đổhết lên ngư dân. Bài toán về mức độ an toàn và hiệu quả khai thác của liên hợp tàu đã và đang đặt ra cho các nhà quản lý cũng như các nhà nghiên cứu nhiều vấn đề cần giải quyết trongthực tế . Bài toán đặt ra trước mắt là về khai tháchiệu quả đội tàu đánh cá xa bờ, như bài toánvề xác định công suất động cơ cũ lắp trên tàu, tính s ức cản để tính chân vịt và chọn máy phù hợp v.v

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC