Đồ án Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ đo chi phí nhiên liệu điều khiển điện tử cho phòng thí nghiệm Bộ môn Động lực

Phòng thí nghiệm là nơi đo đạc một cách chính xác các thông số kỹ thuật của động cơ sau khi chế tạo hoặc sau khi sửa chữa lớn nhằm mục đích lập lại hồ sơ cho máy trong qua trình đưa vào vận hành khai thác chúng. Những thông số được đo đạc cụ thể là: o Công suất động cơ. o Momen tải động cơ. o Chế độ nhiệt của hệ thống làm mát. o Chế độ nhiệt của hệ thống bôi trơn. o Suất tiêu hao nhiên liệu. o Mức tiêu hao dầu bôi trơn. o Hệ số nạp không khí. o Thành phần khí xả. Qua những thông số trên tùy vào điều kiện yêu cầu mà ta có thể xác lập cho máy những thông số cụ thể mà ta có thể áp dụng nhằm mục đích khai thác tối đa hiệu quả sử dụng máy. Trên thế giới, phòng thí nghiệm động cơ được xây dựng ở hầu hết các hãng sản xuất động cơ, các nhà máy, công ty sửa chữa, Trong những nơi ấy trang thiết bị rất đầy đủ và hiện đại qua đó các thông số được cập nhật một cách chính xác. Tại Việt Nam hiện nay, các phòng thí nghiệm vẫn thiếu thốn về trang thiết bị, tính công nghệ còn rất thấp. Trong quá trình hội nhập đòi hỏi công nghệ của chúng ta phải hiện đại, máy móc phải có tính chính xác cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC