Đồ án Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy nén khí ở Nhà máy Thuỷ điện Thác bà

Ngày nay hầu hết tất cảcác Nhà máy và Xí nghiệp công nghiệp, đều được trang bịcác hệthống tự động hoá ởmức độcao. Các hệthống này nhằm mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng xuất lao động, giảm chi phí sản xuất, giải phóng người lao động khỏi những vịtrí độc hại. Các hệthống tự động hoá giúp ta theo dõi, giám sát các quy trình công nghệthông qua các hệthống đo lường kiểm tra. Các hệthống tự động hoá còn thực hiện các chức năng điều chỉnh các thông sốcông nghệnói riêng hoặc điều khiển một quy trình công nghệhoặc toàn bộmột Xí nghiệp nói chung. Hệthống tự động hoá đảm bảo quy trình công nghệxảy ra trong điều kiện cần thiết và bảo đảm nhịp độsản xuất của từng công đoạn trong quy trình công nghệ. Chất lượng sản phẩm, năng suất lao động của các nhà máy xí nghiệp phụthuộc rất lớn vào các hệthống tự động hoá.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC