Đồ án Nghiên cứu và mô phỏng bộ mã Trellis Turbo dùng trong hệ thống CDMA 2000

(Bản scan) Phổ tần số trong thực tế là một tài nguyên giới hạn, để hỗ trợ một lượng lớn người dùng, các kỹ thuật chia phổ được yêu cầu giảm tối thiểu giao thoa lấn nhau. Nhiều kỹ thuật thông thường tập trung sử dụng an ten định hướng để hạn chế truyền một cách cẩn thận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC