Đồ án Nhà xưởng công ty Nguyên Phát, khu công nghiệp Tân Tạo huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Công tác khoan khảo sát đại chất phục vụ cho việc thiết kế xây dựng Nhà xưởng Công Ty Nguyên Phát – Khu Công Nghiệp Tân Tạo – Huyện Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh đã được thực hiện từ ngày 23.3.99 đến 25.5.99. Khối lượng đã khảo sát gồm 2 hố khoan, mỗi hố 25.0m. Tổng độ sâu đã khoan là 50.0m với 25 mẫu nguyên dạng dùng để thăm dò địa tầng và thí nghiệm xác định tính chất cơ lí của các lớp đất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC