Đồ án Phân tích và đánh giá chiến lược của công ty goldsun focus media

Nền kinh tếthịtrường luôn luôn biến đổi và phát triển không ngừng, đó vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp đang hoạt động. Đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, một lĩnh vực cạnh tranh rất mạnh, các công ty phải luôn tìm cách tựthay đổi mình, tựphát triển bản thân đểcông ty luôn có lợi thếcạnh tranh hơn so với các công ty khác trong ngành. Và tất nhiên đểcó những điều trên thì công ty cần có một chiến lược kinh doanh bài bản và có khoa học. Vì vậy, quản trịchiến lược là một nhiệm vụrất cần thiết trong chiến lược kinh doanh. Goldsun Focus Media là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo với mảng dịch vụquảng cáo ngoài trời (Out of Home – OOH) gồm các hệ thống các màn hình được treo tại các địa điểm nhưtrung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, siêu thị, sân bay, chung cư. Tuy nhiên, với xu thếphát triển của thị trường, không ở đâu là không có cạnh tranh, chiếm lĩnh thịphần, không ở đâu có tồn tại đại dương xanh mãi mãi, và luôn luôn có những doanh nghiệp khác nhảy vào để cùng chia sẻmiếng bánh, ai có chiến lược rõ ràng, bài bản, khoa học hơn, người đó sẽdành nhiều thịphần hơn. Chính vì tính cấp thiết đó, Goldsun Focus Media cần xây dựng và hoàn thiện chiến lược quản trịchiến lược, coi đó là một nhiệm vụcấp thiết và quan trọng nhất trong công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC