Đồ án Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty quản lý bến xe, bến tàu Quảng Ninh

Trong những năm gần đây, đất nước ta đang trên đà phát triển và đã thu được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Nền kinh tế thị trường đòi hỏi bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải sử dụng các nguồn lực sẵn có của mình vào hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho đạt được hiệu quả cao mà biểu hiện tập trung nhất của nó là lợi nhuận. Lợi nhuận là động lực, là mục tiêu hàng đầu, là cái đích cuối cùng mà doanh nghiệp cần vươn tới để đảm bảo sự sinh tồn và phát triển. Nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, mở rộng sản xuất kinh doanh, đủ sức mạnh cạnh tranh trên thị trường với các doanh nghiệp khác luôn là vấn đề đặt ra cho các nhà doanh nghiệp. Do đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải nắm bắt và làm chủ được các quan hệ tài chính phát sinh nắm chắc được thị trường và khả năng thực có của doanh nghiệp như: tài sản, nguồn vốn, nguồn nhân lực, việc sử dụng các yếu tố nguồn lực, chi phí, kết quả. Từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn trong sản xuất kinh doanh. Nhận thức được vai trò quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp, em xin chọn đề tài sau: “Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Quản lý bến xe – bến tàu Quảng Ninh ” Nội dung đồ án gồm các phần sau: Phần 1: Cơ sở lý thuyết của phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh Phần 2: Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Phần 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC