Đồ án Phân tích và lựa chọn thuật toán thiết kế kết cấu tàu vỏ thép theo yêu cầu của quy phạm Việt Nam

Như chúng ta đã biết tàu thủy là công trình kỹ thuật phức tạp bao gồm ba hệ thốngchính là động cơ, vỏ tàu và chân vịt,trong đó phần vỏ tàu với kết cấu bên trong có nhiệm vụ quan trọng đảm bảo độ cứng vững cho con tàu.Thiết kế kết cấu thân tàu là một trong nhữngbàitoánquan trọng tronggiai đo ạn thiết kế kỹ thuật của quátrìnhthiếtkếtàuthu ỷ. Thiết kế kết cấu nhằm mục đích xác định kích thước, hìnhdáng, mối liên kết giữa các kết cấu đểcóthểtạo nên một hệthốngkết cấu đảm bảo đủ bền và ổn định dướitác độngcủacácngoạilực. Hiện nay, có nhiều phương pháp thiết kế kết cấu tàu khácnhau như: Thiếtkế theo Quy ph ạm, thiếtkếbằngtínhtoánlýthuy ếtv.v.Nhưng phổbiếnnhấtlàthiết kếkếtcấuthân tàutheo cácy êu cầucủaQuy phạm. Phương pháp này cho phép người thiết kế tính chọn toàn bộ kết cấu tàu đang xét mà không cần phải thực hiện Nhiệm vụ thư thiết kế Thiết kế thi công Thiết kế công nghệ đóng Thiết kế sơ bộ Thiết kế kỹ thuật -2-mô hình hoá kết cấu hoặc giải những bài toán cơhọc kết cấu phức tạp. Việc lựa chọn được thuật toán để ứng dụng lập trình chương trình tính toán kết cấu tàu nhằm đơn giản quá trình tính toán, đạt được kích thước kết cấu tối ưu mong muốn và thỏa mãn các yêu cầu của Quy phạm đang được quan tâm. Cáccông thứctính kếtcấutrong Quy ph ạm đượcxây dựngdựatrêncởsởlý thuy ếtvề độbền, tuy nhiên trong quátrìnhxây dựngcông thức, Quy phạmcòn đưa vàonhữnghệsố đểhiệuchỉnh công thứcvềdạngphùhợpvớithựctếsửdụngtàu. Cần lưu ý rằng các yêu cầu của Quy phạm thật nghiêm ngặt song nó cũng tồn tại hạn chế như chưa phản ánh đầy đủ các điều kiện của môi trường thiên nhiên và con người hoạt động trong đó nên gây sự tốn kém về vật liệu, công sức thực hiện, không đảm bảo tính kinh tế vì b ản thân kết cấu chưa phải ở dạng tối ưu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC