Đồ án Quản lý cửa hàng bán điện thoại di động (file word)

Một trung tâm mua bán điện thoại di động hay một cửa hàng mua bán điện thoại di động được phép kinh doanh nhiều mặt hàng điện thoại của hầu hết các nhà sản xuất như: NOKIA, SAMSUNG, LG . Mỗi một nhà sản xuất thì thường sản xuất nhiều loại điện thoại, mỗi một loại điện thoại như thế thường được nhận biết qua tên máy, màu sắc, kiểu dáng, tính năng và để tiện việc nhận biết và quản lý người ta thường gán cho nó một mã điện thoại. Khi trung tâm hay cửa hàng mua hàng về phải làm thủ tục nhập kho, mỗi lần nhập kho là một phiếu nhập được lập, trên phiếu nhập ghi rõ họ tên địa chỉ nhà phân phối để tiện cho việc theo dõi công nợ, số lượng hàng nhập về, đơn giá, tiền thuế VAT, tổng số tiền phải trả cho nhà phân phối, ngoài ra còn có họ tên, chử ký của người lập phiếu nhập để tiện việc theo dõi. Khi trả tiền cho nhà phân phối là một phiếu chi được lập, trên phiếu chi có ghi số thứ tự của phiếu chi, ngày lập phiếu chi và các thông tin (số tiền là bao nhiêu, tên, địa chỉ của nhà phân phối), ngoài ra còn có họ tên, chữ ký của người lập. Khi khách hàng đến mua tại các trung tâm hay cửa hàng, nhân viên bán hàng sẽ lập hóa đơn ghi nhận mặt hàng, số lượng bán, đơn giá bán tương ứng với từng mẫu điện thoại. Bất kỳ hóa đơn kiểu nào ngoài số thứ tự của hóa đơn mỗi hóa đơn chỉ thuộc một quyển hóa đơn mang một số seri nào đó. Ngoài ra trên hóa đơn cần ghi rỏ họ tên chữ ký của người lập hóa đơn. Hóa đơn được in thành 2 liên, một liên lưu lại, một liên giao cho khách hàng để đối chiếu sau này. Theo định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm cửa hàng phải tổng kết tình hình kinh doanh, báo cáo tồn đầu kỳ, cuối kỳ của từng loại mặt hàng để qua đó biết được mặt hàng nào bán chạy, mặt hàng nào bán không chạy, mắt hàng nào đã hết hoặc còn ít trong kho. Từ đó, có những kế hoạch kinh doanh cho những quý hoặc những tháng tiếp theo ( đưa ra yêu cầu nhập thêm hàng mới hàng bán chạy hoặc xuất hàng từ kho ra quầy đối với mặt hàng quầy còn ít ). Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào những báo cáo trên để xác định số tiền thuế mà cửa hàng hay trung tâm phải nộp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC