Đồ án Quy hoạch mạng lưới giao thông, mạng lưới cấp nước khu trung tâm thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

Đông Hoà có vị trí địa lý đặc biệt trong tỉnh. Nằm ngay sát Thành phố Tuy Hoà - Trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Yên (về phía Nam); Trong vùng phát triển kinh tế động lực của tỉnh Phú Yên và trục phát triển kinh tế trọng điểm Nam Trung Bộ là TP Tuy Hoà – Đông Tác – Vũng Rô – Vịnh Vân Phong (Khánh Hoà), Nhiều dự án phát triển kinh tế đặc biệt quan trọng của tỉnh đã và đang được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Là nơi có hệ thống giao thông đặc biệt thuận lợi, có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú tạo động lực thúc đẩy kinh tế toàn tỉnh Phú Yên nói chung và kinh tế huyện Đông Hoà nói riêng phát triển với những buớc nhảy vọt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC