Đồ án Quy trình bảo quản củ hành Đồng bằng sông Cửu Long

Ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, củ h ành được trồng chủ yếu ở tỉnh Sóc Trăng. Hành tím được đánh giá l à loại rau củ đặc sản của tỉnh Sóc Trăng với diện tích gieo trồng hàng năm trên 4.000 ha, t ập trung nhiều nhất ở huyện Vĩnh Châu. Trong nhiều năm qua, hành tím có v ị trí rất quan trọng trong c ơ cấu cây trồng của huyện v à mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho ng ười dân trong v ùng. Hàng năm huy ện Vĩnh Châu cung cấp sản phẩm h ành tươi v ới sản lượng từ 30.000 - 40.000 tấn cho thị tr ường thành ph ố Hồ Chí Minh v à các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nhìn chung, c ủ hành tím Vĩnh Châu so với loại hành đỏ Quảng Ng ãi và Hà N ội thì trội hơn ở độ cay và màu sắc hấp dẫn. Đây cũng chính l à ưu điểm để một số doanh nhân Nhật Bản thông qua công ty Rau qu ảLâm Đồng tìm về Vĩnh Châu đặt h àng 40 tấn để xuất khẩu sang thị tr ường Nhật Bản -một thị trường "khó tính" với y êu cầu khắt khe về d ư lượng thuốc bảo vệ thực vật tr ên các sản phẩm rau, củ các loại . Hàng năm, củ hành chín r ộ vào những ngày giáptết Nguyên Đán, kéo dài đ ến khoảng tháng hai. V ào thời điểm này, một lượng lớn được thu hoạch v à chờ tiêu thụ với giá rẻ, nếu ta có thể bảo quản đ ược trong vòng ba tháng thì giá c ủ hành có thể tăng lên gấp hai lần. Theo kết quả giám định b ước đầu của TS .Nguyễn Thị Thu Cúc (tr ường Đại học Cần Thơ), trong giai đo ạn tồn trữ h ành có tổng cộng 4 loại côn tr ùng: sâu đ ục củ (Lepidotera), ruồi lớn (Diptera -Coelopidea), ru ồi nhỏ (Diptera -phoridea) và nh ện Acari. Để bảo quản củ hành giống, nông dân đ ã sử dụng thuốc Methyl Parathion và m ột số hóa chất khác. Qua nghiên cứu cho thấycó nhiều phương pháp b ảo quản củ h ành tím, nhưng t ừ thực tế cho thấy việc bảo quản nhằm giữ đ ược giá trị kinh tế của củ h ành và sức khoẻ của con người cần đặc biệt quan tâm. V ì vậy, bảo quản củ hành bằng phương pháp đi ều khiển nhiệt độ, độ ẩm tương đối của không khí, kết hợp với bao b ì hoặc không có bao b ì sẽ được áp dụng. Tuy nhiên, để đạt được chỉ tiêu trên, đòi hỏi phải có kho bảo quản hoặc tủ bảo quản v à phải điều chỉnh đ ược nhiệt độ, độ ẩm tương đối của không khí, thông gió ở một chế độ thích hợp. Mặc dù trong thời gian qua đ ã có một số kết quả nghi ên cứu tồn trữ h ành tím bằng biện pháp xử lý thuốc hóa học, nh ưng việc sử dụng thuốc hóa học để bảo quản tồn trữ h ành củ chỉ mang tính chấ t tạm thời. Qua đó, việc t ìm những phương pháp thích h ợp để bảo quản hành là một vấn đề cấp bách.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC