Đồ án SQL Server 2000 - Trường Hải Auto

Trường Hải Auto là một công ty sàn xuất xe hơi hàng đầu tại Việt nam. Công ty có văn phòng chính đặt tại Chu Lai – Quảng nam cùng các đại lý bán hàng khu vực trải dài trên các tỉnh thành cả nước. Để giúp cho việc kinh doanh được thuận lợi, và việc quản lý được dễ dàng, ban giám đốc công ty quyết định phân chia hệ thống thành bốn khu vực tương ứng là :  Bắc Bộ.  Bắc Trung Bộ.  Nam Trung Bộ.  Nam Bộ. Mỗi đại lý bán hàng khu vực sẽ chịu trách nhiệm phân phối các sản phẩm khác nhau, cũng như có trách nhiệm bảo hành và chăm sóc khách hàng trong khu vực của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC