Đồ án Thi công đập đất, đầm nén hồ chứa nước IA-KO, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Công trình thuỷ lợi IA-KO được xây dựng trên suối IA-Gláe thuộc xã IA-KO, huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai, cách thị xã Plây cu về phía Tây Nam khoảng 50 km. Công trình thuỷ lợi IA- KO có các nhiệm vụ chính sau: + Công trình có nhiệm vụ cung cấp nươc tưới cho 800 ha cà phê. + Tận dụng diện tích mặt hồ tương đối rộng để nuôi trồng thuỷ sản. + Cải thiện điều kiện khí hậu khắc nghiệt của khu vực xây dựng công trình và các khu dân cư lân cận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC