Đồ án Thi công, thiết kế Sở công nghiệp, trung tâm khuyến công tỉnh Quảng Trị

Kết quả tính toán được thể hiện trên hình vẽ, khoảng cách nhỏ nhất giữa đỉnh 2 mái dốc hố đào (tương ứng với 2 hố móng lớn nhất). Theo phương dọc nhà và ngang nhà : 2 hố móng đều giao nhau. Như vậy phần đất còn lại sau khi đào theo phương dọc nhà và ngang nhà là bé và không đủ để tổ chức giao thông đi lại trong quá trình thi công. Do đó ta chọn phương án đào toàn bộ công trình. Đất đào được đào bằng máy đến cao trình cao hơn cao trình đáy móng một khoảng 20 cm, phần còn lại được đào bằng thủ công để tránh phá vở kết cấu nền đất. Cao trình mặt đất tự nhiên - 0,90m. Cao trình cốt đáy móng -2,4 m so với cốt nền hoàn thiện. Chiều sâu đào đất bằng máy: H = - 0,9 - (- 2,4 + 0,2 ) = 1,3m.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC