Đồ án Thiết bị lạnh và hệ thống điều hòa không khí ôtô

Máy nén trong kỹ thuật lạnh hoạt động nh ư một cái bơm để hút hơi môi chất ở áp suất thấp nhiệt độ thấp sinh ra ở gi àn bay hơi rồi nén lên áp suất cao (100PSI; 7 -17,5 kg/cm2) và nhiệt độ cao để đẩy v ào giàn ngưng tụ, đảm sự tuần hòa của môi chất lạnh một cách hợp lý v à tăng mức độ trao đổi nhiệt của môi chất trong hệ thống. Máy nén là một bộ phận quan trọng nhất của hệ thống lạnh. Công suất, chất lượng, tuổi thọ v à độ tincậy của hệ thống lạnh chủ yếu đều do máy nén lạnh quyết định. Trong quá tr ình làm vi ệc, tỉ số của máy nén vào khoảng 5÷8,1. Tỉ số nén này phụ thuộc vào nhiệt độ không khí môi tr ường xung quanh v à loại môi chất lạnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC