Đồ án Thiết kế các trang bị công nghệ cho máy tiện 16k20

1 MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CỦA GIA CÔNG TIỆN: Tiện là phương pháp phương pháp cắt gọt kim loại lấy đi trên bề mặt phôi một lớp lượng dư để đạt được hình dáng và kích thước, độ bóng của chi tiết cần được gia công. Các chi tiết quay tròn dạng đối xứng như: trục, bánh răng, puli.v.v.được gia công trên máy tiện bằng các loại dụng cụ cắt khác nhau như; các loại dao tiện, mũi khoan, mũi xoáy, mũi doa, mũi taro.v.v. trên máy tiện có thể gia công đựoc các chi tiết hình trụ, côn, mặt định hình, mặt phẳng, cắt ren, vát mép, vê góc lượn.v.v. Chuẩn công nghệ khi tiện phụ thuộc vào vị trí của mặt gia công (mặt trong, mặt ngoài, mặt đầu), hình dạng và kích thước chi tiết gia công (dài, ngắn, to, nhỏ), độ chính xác về kích thước cũng như hình dạng hình học và vị trí tương quan. Thông thường khi gia công mặt ngoài, chuẩn có thể là mặt ngoài, mặt trong, hai lỗ tâm, hoặc mặt ngoài,mặt trong phối hợp với mặt đầu. Chuẩn để gia công mặt trong chỉ có thể là mặt ngoài hoặc mặt ngoài phối hợp với mặt đầu. Trong nhiều trường hợp khi gia công các chi tiết dạng hộp, dạng càng. chuẩn còn có thể là mặt đầu và hai lỗ chuẩn phụ. Tùy theo phương pháp chọn chuẩn khi gia công bằng phương pháp tiện có nhiều cách gá đặt khác nhau như: Gá trên mâm cặp ba chấu tự định tâm. Gá vào hai lỗ tâm. Gá lên mâm cặp bốn chấu không tự định tâm. Gá đặt bằng ống kẹp đàn hồi (chuẩn là mặt ngoài hoặc mặt trong). Gá lên các mũi tâm lớn. Gá lên các loại trục gá (chẩn là mặt trong).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC