Đồ án Thiết kế cảng container Cát Lái mở rộng, cầu tàu số 1A

Đồ án thiết kế kỹ thuật cầu tàu số 1a cảng Cát Lái Mở Rộng của Công ty Tân Cảng Sài Gòn được lập trên cơ sở tài liệu sau: Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng mở rộng cảng Cát Lái do Công ty Tư Vấn Xây Dựng Hàng Hải lập tháng 2 năm 2002. Công văn số 233/CHHVN/KHĐT ngày 28/02/2002 của Cục Hàng Hải Việt Nam và Bộ Giao Thông Vận Tải đã có văn bản chấp thuận Báo cáo nghiên cứu khả thi mở rộng Cảng Cát Lái và hoán đổi vị trí cầu cảng Vitaico làm căn cứ để Công ty Tân Cảng Sài Gòn và các cơ quan liên quan triển khai các bước đầu tư tiếp theo. Hồ sơ dự thầu thiết kế cầu số 1a - Cảng Cát Lái mở rộng do Công ty Tư Vấn Thiết Kế GTVT Phía Nam lập 8/2002. Hồ sơ khảo sát địa hình khu vực xây dựng do Công ty Tư Vấn Thiết Kế GTVT Phía Nam lập tháng 9/2002. Hồ sơ khảo sát địa chất khu vực xây dựng do Công ty Tư Vấn xây Dựng Hàng Hải lập tháng 8/2000. Hồ sơ khảo sát địa chất khu vực xây dựng do Công ty Tư Vấn xây Dựng Hàng Hải lập tháng 7/2002. Hồ sơ khảo sát địa chất khu vực xây dựng do Công ty Tư Vấn Giao Thông Vận Tải Phía Nam lập tháng 11/2002. Hồ sơ khảo sát khí tượng, thuỷ văn khu vực xây dựng do Công ty Tư vấn Thiết Kế GTVT Phía Nam lập tháng 11/1990.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC