Đồ án Thiết kế cầu số P26/09

II.1. Điều kiện địa hình: - Cầu nằm trong vùng đồng bằng, địa hình ở đây tương đối bằng phẳng, rất thuận tiện cho việc đúc dầm ở hiện trường. Độ dốc và chiều rộng lòng sông nhỏ nên nước thoát chậm, về mùa mưa thường gây lụt lội cả một vùng rộng lớn, cản trở việc giao thông đi lại trong vùng. II.2. Điều kiện địa chất: - Qua thăm dò địa chất khu vực dự kiến xây dựng cầu cho thấy cấu tạo các lớp địa chất được mô tả cụ thể như sau: + Lớp 1 : A sét + Lớp 2: Sét nữa cứng + Lớp 3: Á Cát dày vô cùng II.3. Điều kiện khí hậu, thủy văn: - Cầu nằm trong miền khí hậu miền Trung có hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau, mùa khô từ tháng 2 đến tháng 8 hàng năm. Do điều kiện địa hình khu vực, dòng sông tại khu vực dự kiến xây dựng cầu tương đối thuận lợi, dòng chảy tương đối rỏ rệt do địa hình 2 bên bờ không tương đối cao. - Nhận xét: Với đặc điểm khí tượng thủy văn khu vực nêu trên, việc thi công cầu tương đối thuận lợi, tuy nhiên không nên thi công vào mùa mưa vì ảnh hưởng không tốt đến việc thi công. Do mùa khô kéo dài gần 8 tháng nên thời gian thi công tốt nhất vào tháng 2 đến tháng 8. II.4. Điều kiện cung ứng nguyên vật liệu, nhân lực, thiết bị: - Đá hộc lấy tại mỏ đá A cách công trình 5Km - Cát, sạn lấy tại bải cát và đại lý trong khu vực cách công trình 5Km - Xi măng, sắt thép lấy tại Thành phố cách công trình 6Km - Để tận dụng vật liệu địa phương nên sử dụng các loại vật liệu xi măng, sắt thép, đá hộc. - Địa phương có nguồn lao động dồi dào, có thể tận dụng lao động địa phương trong quá trình thi công. - Vận chuyển vật liệu bằng ô tô, đầu kéo và xe chuyên dụng. Các thiết bị máy móc phục vụ thi công đơn vị thi công tự cung cấp. II.5. Hiện trạng kinh tế và xã hội khu vực: - Nông nghiệp hiện là ngành kinh tế chủ đạo chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế và thu hút tới 70% lực lượng lao động, trong nông nghiệp thì ngành trồng trọt chiếm vị trí chủ đạo và chủ yếu là trồng lúa, khoai, sắn. - Hệ thống giáo dục văn hoá xã hội: tại huyện có các trường phổ thông trung học, trung tâm y tế, ở cấp xã đều có trường tiểu học và các trường mẫu giáo, trạm y tế, dân cư trong khu vực được dùng điện 100%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC