Đồ án Thiết kế cống lộ thiên SL

Cống B xây dựng ven sông Y ( vùng chịu ảnh hưởng của thủy triều ) để tiêu nước, ngăn triều và giữ ngọt. Diện tích tiêu : 30.000 ha. Cống xây dựng trên tuyến đường giao thông có loại xe 8-10 tấn đi qua

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC