Đồ án Thiết kế cụm tổng thành cầu sau cho ô tô vận tải 4x2 có trọng lượng toàn bộ 12-18 tấn

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế. Ngành công nghiệp ôtô nước ta cũng đang có những biến chuyển và ngày càng ảnh hưởng sâu rộng đến các lĩnh vực sản suất khác. Chịu ảnh hưởng của xu thế phân công lao động theo hướng chuyên môn hoá, ngành công nghiệp ôtô đang có những thay đổi để phù hợp với xu thế này. Đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ. Xu thế phân công lao động dẫn đến sự hợp tác trong sản xuất ôtô mà kết quả cuối cùng sẽ cho ra đời những chiếc xe có thể là sản phẩm chung của rất nhiều các xí nghiệp. Với tình hình như vậy thì mỗi nhà máy xí nghiệp có thể chỉ sản xuất một vài chi tiết, một cụm chi tiết hoặc một cụm kết cấu của chiếc xe. Với tình hình công nghệ sản xuất, vật liệu cũng như nhu cầu của thị trường ở nước ta hiện nay thì phần gầm xe trong đó có cụm tổng thành cầu sau chủ động đang là một mảng có nhiều khả năng có thể sản xuất thành công ở nước ta. Chính vì thế trong phần thiết kế tốt nghiệp này được sự cho phép của thầy hướng dẫn, em xin chọn đề tài là: thiết kế cụm tổng thành cầu sau cho xe vận tải (4x2) có trọng lượng toàn bộ 12-18 tấn. Nội dung thiết kế gồm có: - Phân tích lựa chọn phương án thiết kế. - Tính toán thiết kế truyền lực chính. - Tính toán thiết kế vi sai. - Tính toán thiết kế bán trục. - Tính toán thiết kế dầm cầu. - Tính toán thiết kế cơ cấu phanh sau. - Lựa chọn phương án dẫn động điều khiển phanh. - Thiết kế công nghệ gia công một chi tiết. Mục tiêu của đề tài thiết kế cụm tổng thành cầu sau chủ động có thể đáp ứng tình hình sản xuất, nhu cầu thị trường trong nước và thế giới, thoả mãn tính đồng hóa để có thể được sử dụng trên nhiều loại xe có tải trọng khác nhau khi thay đổi những kích thước cần thiết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC