Đồ án Thiết kế cung cấp điện cho động cơ điện một chiều ( ĐH bách khoa Hà Nội)

Thiết kế nguồn cung cấp điện cho động cơ điện một chiều kích từ độc lập thoả mãn các yêu cầu sau đây: Mạch phải đảm bảo tốc độ trơn.ổn định tốc độ (có hồi tiếp âm tốc độ).Có khâu bảo vệ quá tải vàmất kích từ. Thông số của động cơ điện cần thiết kế: Uđm=110V Iđm=75A Ukt=110v Ikt=9A

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC