Đồ án Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện gang Vạn Lợi

Trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước hiện nay, điện năng giữ một vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết.Điện năng là năng lượng chính của của các nghành công nghiệp, là điều kiện quan trọng để phát triển các khu công nghiệp và dân cư. Vì lý do đó khi lập các kế hoạch phát kinh tế xã hội thì kế hoạch phát triển điện năng phải đi trước một bước nhằm thỏa mãn nhu cầu điện năng trước mắt và trong tương lai . Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nước ta đang trong tiến trình công nghiệp hóa, việc xây dụng mở mang các nhà máy là rất lớn ,vì vậy việc thiết kế cấp điện cho các nhà máy là một vấn đề vô cùng quan trọng. Đề tài : “ Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy luyện gang Vạn Lợi” do thầy giáo Thạc sĩ Nguyễn Đoàn Phong hướng dẫn là một đề tài khá lí thú để tác giả đi sâu tìm hiểu về hệ thống cung cấp điện cho một nhà máy luyện gang Đề tài gồm những nội dung sau: Chương 1: Giới thiệu chung về nhà máy luyện gang Vạn Lợi Chương 2 : Xác định phụ tải tính toán Chương 3 : Thiết kế mạng điện cao áp của nhà máy Chương 4: Thiết kế mạng điện hạ áp của nhà máy Chương 5: Tính toán bù công suất, nâng cao hệ hệ số công suất Chương 6: Thiết kế chiếu sáng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC