Đồ án Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí và tính toán lựa chọn thiết bị hạ áp cho phân xưởng

Điện năng là dạng năng lượng có nhiều ưu điểm như dễ dàng chuyển thành các dạng năng lượng khác như nhiệt năng, cơ năng, hóa năng . để truyền tải và phân phối. Chính vì vậy điện năng được sử dụng rất rộng rãi trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Điện năng là năng lượng chính của các ngành công nghiệp, là điều kiện quan trọng để phát triển các khu đô thị và khu dân cư. Vì lý do đó khi lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thì kế hoạch phát triển điện năng phải đi trước một bước nhằm thỏa mãn nhu cầu điện năng trước mắt và trong tương lai. Đặc biệt trong ngành kinh tế nước ta hiện nay đang chuyển dần từ một nước nông nghiệp sang công nghiệp, máy móc dần thay thế cho sức lao động của con người. Để thực hiện được việc nâng cấp và cải tiến hệ thống cung cấp điện để có thể đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng không ngừng về điện. Sau 4 năm học tập tại Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng em đã được nhận đề tài tốt nghiệp:" Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí” do ThS.Đỗ Thị Hồng Lý hướng dẫn. Đề tài gồm những nội dung sau: Chương 1: Các phương pháp xác định phụ tải tính toán. Chương 2: Thiết kế mạng hạ áp cho phân xưởng cơ khí. Chương 3: Tính công suất bù phản kháng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC