Đồ án Thiết kế đo và khống chế nhiệt độ tự động bằng máy tính

Việc ứng dụng máy tính vào kĩ thuật đo lường và điều khiển đã đem lại cho con người những kết quả hết sức ưu việt . Trong nhiều lĩnh vực sản suất công nghiệp hiện nay , nhất là trong các ngành công nghiệp luyện kim , chế biến thực phẩm . . . vấn đề đo và khống chế nhiệt độ đặc biệt được chú trọng đến vì nó là một yếu tố chất lượng hết sức quan trọng . Các thiết bị hệ thống đo lường và điều khiển ghép nối với máy tính có độ chính xác cao , thời gian thu thập số liệu ngắn , nhưng điều đáng quan tâm hơn là mức độ tự động hoá trong việc thu thập vi xử lý kết quả đo . Nắm được tầm quan trọng của việc khống chế nhiệt độ trên do vậy em đã xin nhận đề tài tiến hành nghiên cứu đo và khống chế nhiệt tự động bằng máy tính có sử dụng vi điều khiển 8051 với mục đích nhằm góp phần giải quyết được những yêu cầu trên và lấy đó làm đề tài tốt nghiệp cho chính mình . Chính vì vậy sau khi nhận được đề tài “ Thiết kế đo và khống chế nhiệt độ tự động bằng máy tính ” em đã vận dụng tất cả các kiến thức và năng lực đã tính luỹ trong suốt gần năm năm học ở nhà trường và nghiên cứu thêm về phần xử lý 8051 để hoàn thành được bản đồ án này với mong muốn sau khi ra trường sẽ có một kiến thức sâu hơn và góp phần vào sự phát triển của nước nhà . Những kết quả và kiến thức em tích luỹ được hẳn chưa nhiều nên trong quá trình thực hiện đề tài tốt nghiệp còn có nhiều sai sót và rất thiếu kinh nghiệm do đó rất mong được sự góp ý và bổ sung của các thầy các cô và các bạn đọc đề tài này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC