Đồ án Thiết kế hệ dẫn động xích tải

Thiết kế hệ dẫn động xích tải Lực kéo băng tải: F = 5770 (N) Vận tốc băng tải: v = 1.90 (m/s) Số răng đĩa xích tải: Z = 12 Bước xích tải: p = 75 (mm) Thời gian phục vụ: Lh = 18500 (h) Số ca làm việc: soca = 2 (ca) Góc nghiêng đường nối tâm bộ truyền ngoài @ = 0 0 Đặc tính làm việc: êm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC