Đồ án Thiết kế hệ thống cấp nước thị xã Kon Tum

Thị xã Kon Tum nằm phía bắc vùng Tây Nguyên là thị xã tỉnh lỵ tỉnh Kon Tum, là trung tâm hành chính chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục của tỉnh Kon Tum và là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng Tây nguyên. Thị xã có quốc lộ 14 là tuyến giao thông quốc gia quan trọng phía Tây nối các tỉnh vùng Tây Nguyên đi qua. Với vị trí địa lý của mình thị xã có vị trí an ninh quốc phòng quan trọng của vùng bắc Tây Nguyên và của quốc gia về phía tây vùng Trung bộ. Tỉnh Kon Tum có toạ độ địa lý là: - Từ 107020'15'' đến 108032'30'' kinh độ Đông. - Từ 13055'10'' đến 15027'15'' vĩ độ Bắc. Diện tích tự nhiên toàn thị xã là 420,231 km2 được giới hạn như sau: - Phía Đông giáp huyện Konplong. - Phía Tây giáp huyện Sa Thầy. - Phía Nam giáp Tỉnh Gia Lai. - Phía Bắc giáp huyện Đắk Hà. Khu vực nghiên cứu phát triển nội thị: khoảng hơn 6000 ha bao gồm các phường nội thị và các xã ngoại vi lân cận như Vinh Quang, Đăkbla, ChưHreng, Hoà Bình và Đoàn Kết trong đó chủ yếu là khu vực nội thị bao gồm 6 phường đã được hình thành và phân ranh giới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC