Đồ án Thiết kế Hệ Thống Cung Cấp Điện cho Nhà máy cơ khí (ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh)

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, công nghiệp điện giữ một vai trò quan trọng. Bởi vì, công nghiệp điện là một ngành có liên quan chặt chẽ đến các ngành kinh tế quốc dân, phát triển song song với tốc độ tăng trưởng của các ngành kinh tế làm tăng năng xuất lao động, tạo nên sự phát triển nhịp nhàng trong nền kinh tế. Khi xây dựng một nhà máy mới, một khu công nghiệp mới hay một khu dân cư mới thì việc đầu tiên phải tính đến là xây dựng một hệ thống cung cấp điện để phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho khu vực đó. Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngành công nghiệp nước ta đang ngày một khởi sắc, các nhà máy, xí nghiệp không ngừng được xây dựng. Gắn liền với các công trình đó là hệ thống cung cấp điện được thiết kế và xây dựng. Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, cùng với những kiến thức được học tại Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chi Minh, nhóm 2 đã nhận được đề tài thiết kế môn học : Thiết kế Hệ Thống Cung Cấp Điện cho Nhà máy cơ khí. Đây là một đề tài thiết kế rất bổ ích, vì thực tế những nhà máy Công nghiệp ở nước ta vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, tìm tòi, hoàn thiện và đi lên. Trong thời gian làm đồ án vừa qua, với sự cố gắng nỗ lực của nhóm, cùng với sự giúp đỡ tận tình của Cô giáo hướng dẫn Phan Thị Hạnh Trinh, em đã hoàn thành xong bài tập môn học của mình. Song do kiến thức còn hạn chế nên bài làm của em không thể tránh khỏi những thiếu xót. Do vậy nhóm em kính mong nhận được sự góp ý bảo ban của các thầy cô cùng với sự giúp đỡ của các bạn để nhóm có thể hoàn thiện đề tài của mình và hoàn thành tốt việc học tập trong nhà trường cũng như công việc sau này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC