Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy (mặt bằng nhà máy số 4, mặt bằng phân xưởng sửa cơ khí số 4)

Phụ tải là thông số ban đầu để đánh giá và giải quyết những vấn đề về kinh tế phức tạp khi thiết kế cung cấp điện. Nó là cơ sở để thiết kế lắp đặt lựa chọn các máy biến áp và các thiết bị khác. Như vậy xác định phụ tải điện là giai đoạn đầu tiên của công tác thiết kế hệ thống cung cấp điện. Mục đích là để lựa chọn các thiết bị điện theo những phương pháp phát nóng và các chỉ tiêu kính tế. Để có được phương án tối ưu về kinh tế và kỹ thuật trong việc thiết kế hệ thống cung cấp điện, người ta phải tính toán thật chính xác phụ tải điện. Nhìn chung thì phụ tải đặt là khác so với phụ tải tính toán và người ta sẽ căn cứ vào phụ tải tính toán để thiết kế cung cấp điện. Có nhiều phương pháp tính phụ tải tính toán, mỗi phương pháp là một công trình nghiên cứu khoa học và nó đã được kiểm nghiệm qua thực tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC