Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nha máy sản xuất đường huyện Gia Lâm

Nhà máy có nhiệm vụ sản xuất đ-ờng để phục vụ cho đời sống của nhân dân và cung cấp cho các xí nghiệp sản xuất l-ơng thực thục phẩm không chỉ để tiêu ding trong n-ớc mà còn cho xuất khẩu. Do tầm quan trọng của nhà máy nên ta có thể xếp nhà máy vào hộ tiêu thụ loại I, cần đ-ợc đảm bảo cung cấp điện liên tục và an toàn. Theo thiết kế , nhà máy sẽ đ-ợc cấp điện từ một Trạm biến áp trung gian cách nhà máy 15 km, bằng đ-ờng dây trên không lộ kép, dung l-ợng ngắn mạch phía hạ áp của Trạm biến áp trung gian là S N =250 MVA. Nhà máy làm việc theo chế độ 3 ca, thời gian sử dụng công suất cực đại T max = 4400 h. Trong nhà máy có kho củ cảI đ-òng ,kho thành phẩm và phân x-ởng sữa chữa cơ khí là hộ loại III, các phân x-ởng còn lại đều thuộc hộ loại I Các nội dung tính toán, thiết kế bao gồm : Xác định phụ tải tính toán của các phân x-ởng và nhà máy Thiết kế mạng điện hạ áp cho phân x-ởng Sửa chữa cơ khí Thiết kế mạng điện cao áp cho toàn nhà máy Tính toán bù công suất phản kháng để nâng cao hệ số công suất của nhà máy Thiết kế chiếu sáng cho phân x-ởng Sửa chữa cơ khí

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC