Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt cho một cụm công nghiệp

(Bản scan) Năng lượng nhiệt là loại năng lượng được loài người sử dụng từ rất sớm. Năng lượng nhiệt được sử dụng rất rộng rãi trong dân dụng và công nghiệp. Nhu cầu sử dụng năng lượng nhiệt là lớn nhất trong các nhu cầunăng lượng của con người. Việc sử dụng năng lượng nhiệt có thể phân ra thành hai nhóm chính: Sử dụng riêng lẻ trong các hộ dân cư và sử dụng tậpt rung cả khu dân cư, nhà hàng, khách sạn, xí nghiệp công nghiệp và các khu công nghiệp. Việc sử dụng năng lượng nhiệt tập trung đã hình thành các hệ thống cung cấp nhiệt. Để cung cấp nhiệt một cách hiệuq ủa nhất trong các hệ thống cung cấp nhiệt, cần nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC