Đồ án Thiết kế hệ thống dẫn động băng tải

để chọn động cơ điện, cần tính công suất cần thiết. Nếu gọi N là công suất trên băng tải, là hiệu suất chung Nct công suất cần thiết thì : Nct = Với hiệu suất bộ truyền xích = 0.96 : hiệu suất của 1 cặp ổ lăn = 0.995 : hiệu suất bộ truyền bánh răng = 0.97 : hiệu suất của khớp nối = 1 Nct = = 4,7 Kw Tra bảng 2P ta chọn động cơ A02-42-4 với P = 5,5 Kw n ( số vòng quay trên 1 phút) = 1450 vòng , chiều dài trục L = 506, B1 = 274, B4 =216, B5 = 143, H= 310, L8 =89, b= 10, l = 80, 2c = 216, 2c2 = 178, d =132, d4 = 12, h =132, t1 = 35.5

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC