Đồ án Thiết kế hệ thống dẫn động tời kéo

Khe hở ảnh hưởng đến sự phân bố tải trên các con lăn và độ bền lâu của ổ , lựa chọn khe hở thích hợp có khả năng giảm tiếng ồn, giảm dao động tăng độ cứng của gối trục . Điều chỉnh ổ bằng cách dịch chỉnh vòng ngoài được thực hiện bằng các cách sau: Điều chỉnh nhờ những tấm đệm đặt giữa nắp và vỏ hộp. Điều chỉnh khe hở hoặc tạo độ dôi bằng vòng đệm 2. Điều độ dôi của ổ bằng vít, vít tỳ vào vòng trung gian tác động đến vòng ngoài ổ và làm cho vòng ngoài dịch chuyển theo phương dọc trục. Mài bớt vòng ngoài ổ hoặc đặt giữa vòng ổ các miếng bạc có chiều dầy khác nhau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC