Đồ án Thiết kế hệ thống đo nhiệt độ chỉ thị số 5 kênh

Trong quá trình phát triển đất nước vấn đề công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước được đặt lên hàng đầu. Do đó, khoa học có một vị trí quan trọng. Những thành tựu của nó đã được ứng dụng vào phục vụ đời sống của con người hàng ngày. Và ngành đo lường cũng được nâng lên một tầm cao mới. Bởi trong các hệ thống máy sản xuất nó chính là khâu kiểm tra giám sát, lấy tín hiệu phản hồi .Nó được thể hiện bằng số, bằng cách ghi và trong tự động hoá thì nó phát tín hiệu cho cơ cấu chấp hành để hiệu chỉnh hay điều chỉnh lại hoạt động. Kỹ thuật đo lường ở đây rất rộng và nhất là đo các đại lượng không điện thì lớn hơn rất nhiều so với các đại lượng điện, đồng thời lại yêu cầu rất cao nên đồi hỏi nhiều nghiên cứu cũng như áp dụng những thành quả mới của khoa học. Bản đồ án này thiết kế hệ thống đo nhiệt độ chỉ thị số 5 kênh, dải nhiệt độ làm việc từ 00C đến 1000C bao gồm những phần sau:  Phần I: Tổng quan về đo nhiệt độ.  Phần II: Thiết kế và tính chọn các phần tử trong hệ thống đo nhiệt độ 5 kênh.  Phần III: Tính chọn nguồn cung cấp cho hệ thống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC