Đồ án Thiết kế hệ thống đo nhiệt độ phòng

Khái niệm về đo nhiệt độ đã có từ lâu, trong tất cả các đại lượng vật lý thì nhiệt độ được quan tâm đến nhiều nhất. Nhiệt độ là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính chất của vật chất và môi trường sống. Trong công nghiệp sản xuất và trong lĩnh vực đo lường điều khiển, quá trình đo nhiệt độ và xử lý kết quả giữ một vai trò quan trọng. Ngày nay khi nền công, nông nghiệp phát triển mạnh, việc kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm khi bảo quản, lưu trữ các sản phẩm công, nông nghiệp trong các kho chứa là rất quan trọng. Thông thường, với các loại hàng hóa được lưu trữ, nhiệt độ, độ ẩm trong kho phải luôn duy trì ở một mức nhất định. Ở nước ta, nhiều gian hàng bảo quản vẫn làm theo các phương pháp thủ công. Khi mua thóc tươi đổ về kho, quá trình sinh hóa vẫn diễn ra, do đó nhiệt độ và độ ẩm tăng nhanh. Để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm trong kho thóc, hàng ngày phải dùng thiết bị đo gắn vào đầu một cái thuốn và chọc vào thóc ở các điểm khác nhau, rồi ghi vào sổ.Với phương pháp thủ công này, việc đo nhiệt độ, độ ẩm không chính xác, không đo được nhiệt độ. độ ẩm trong lòng khối thóc, nhất là phía đáy, không theo dõi được nhiệt độ, độ ẩm thường xuyên Vì vậy với yêu cầu đó em đã được thầy giao cho đề tài: “Thiết kế hệ thống đo nhiệt độ phòng”. Em rất mong nhận được sự chỉ đạo và hướng dẫn của các thầy cô, cũng như ý kiến đóng góp của các bạn sinh viên để đề tài của em hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC