Đồ án Thiết kế hệ thống nước cấp với công suất 1000m3/Ngàyđêm tới thị trấn Khánh Yên, Văn bàn, Lào Cai

Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá và là yếu tố không thể thiếu được cho mọi cuộc sống trên trái đất. Hằng ngày cơ thể con người cần từ 7 đến 10lít nước cho các hoạt động bình thường. Nhưng nước không phải là nguồn tài nguyên vô hạn, nếu như chúng ta không biết khai thác và sử dụng tài nguyên này một cách hợp lý thì dần dần sẽ bị cạn kiệt. Không có nước cuộc sống trên trái đất sẽ không thể tồn tại được. Ngày nay nước được thừa nhận như một nguồn tài nguyên chiến lược của mỗi quốc gia và đó là một trong những nguồn tài nguyên chủ chốt nhất của trái đất, đảm bảo sự an toàn thực phẩm, duy trì sự công bằng của các hệ sinh thái và đảm bảo sự hoạt động của con người trong một thế giới đầy những biến động nhanh chóng về địa lý, xã hội và môi trường. Hội nghị môi trường và phát triển của liên hợp quốc năm 1992 tại Rio de Janeiro khẳng định “Tiền đề cho sự phồn vinh của dân tộc là nước sạch. Thị trấn Khánh Yên thuộc huyện Văn Bàn của tỉnh Lào Cai. Thị trấn đó được quy hoạch và đang từng bước đô thị hóa nhưng chưa có hệ thống cấp nước sạch hoàn chỉnh. Nguồn nước tự chảy chưa qua xử lý, lưu lượng và áp lực chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng nước chưa qua xử lý không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của nhân dân và như vậy cũng ảnh hưởng xấu đến đời sống, kinh tế và xã hội. Một đô thị trong thời kỳ đổi mới không thể không có hệ thống cấp nước sạch. Vì vậy việc đầu tư cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Khánh Yên là rất cần thiết, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong thị trấn. Do đó, Tôi đó chọn đề tài thiết kế hệ thống nước cấp với công suất 1000m3/ngày.đêm tới thị trấn Khánh Yên nhằm mục đích nâng cao chất lượng nước cấp, góp phần đảm bảo đủ nước, có chất lượng tốt để phục vụ cho mục đích ăn uống, sinh hoạt và các hoạt động giải trí của nhân dân trong thị trấn. Đề tài hình thành dựa trên phương pháp thu thập tài liệu, tính toán thiết kế, phân tích, tổng hợp các số liệu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC