Đồ án Thiết kế hệ thống thước đo tuyến tính

Ngày nay, kĩ thuật điện tử được áp dụng hết sức rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ và đời sống, đặc biệt là trong việc tự động hóa. Việc cho phép xác định toạ độ để điều khiển định vị cho các đối tượng dịch chuyển, cụ thể được ứng dụng như trong hàn tự động, dùng trong việc sản xuất dây truyền như công nghệ đóng hộp các loại , hay còn được sử dụng để đo mức, báo hiệu độ sâu, độ cạn của chất lỏng. Qua đó chúng ta thấy được sự quan trọng của vi điều khiển, các loại cảm biến trong đo lường. Nhờ việc sử dụng những linh kiện điện tử này chúng ta có thể thu thập được các đại lượng cần đo dễ dàng hơn và có thể xử lý ngay các đại lượng đó và đưa ra những kết quả mong muốn, đây cũng là nội dung mà em trình bày trong đề tài của mình. Đề tài của em là “ Thiết kế hệ thống thước đo tuyến tính”. Trong hệ thống em sử dụng bộ vi điều khiển 8 bit PIC16F877A, cảm biến để xác định hướng chuyển động theo chu trình có cả tiến và lùi. Sau đó, kết quả được hiển thị lên LCD HD44780. Đồ án của em gồm 3 chương: Chương 1. Tổng quan về vi điều khiển. Chương 2. Giới thiệu về LCD HD44780. Chương 3. Thiết kế hệ thống thước đo tuyến tính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC