Đồ án Thiết kế hệ thống trang bị điện cho truyền động ăn dao của máy doa vạn năng 2620B

Trong điều kiện công cuộc kiến thiêt nước nhà đang bước vào thời kỳcông nghiệp hoá - hiện đại hoá với những cơhội thuận lợi và những khó khăn thách thức lớn. Điều này đặt ra cho thếhệtrẻ, những người chủtương lai của đất nước những nhiệm vụnăng nề. Đất nước đang cần sức lực và trí tuệcũng nhưlòng nhiệt huyết của những trí thức trẻ, trong đó có những kỹsưtương lai. Sựphát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học kỹthuật nói chung và trong lĩnh vực điện - điện tử- tin học nói riêng làm cho bộmặt của xã hội thay đổi từng ngày. Trong hoàn cảnh đó, để đáp ứng được những điều kiện thực tiễn của sản xuất đòi hỏi những người kĩsư điện tương lai phải được trang bịnhững kiến thức chuyên nghành một cách sau rộng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC