Đồ án Thiết kế hệ thống truyền động cơ khí

MỤC LỤC Trang PHẦN I : CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ TỈ SỐ TRUYỀN 1.1. Chọn động cơ điện 1 1.2. Phân phối tỉ số truyền 2 PHẦN II : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY 2.1. Thiết kế đai 3 2.2. Thiết kế bánh răng 4 2.3. Tính toán trục 13 2.4. Tính toán chọn ổ lăn 21 2.5. Thiết kế vỏ hộp 26 2.6. Các chi tiết phụ 27 2.7. Bảng dung sai lắp ghép 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC