Đồ án Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa tỉnh nam định

Bên cạnh những mặt tích cực mà công tác y tế đem lại còn xuất hiện nhiều vấn đề tiêu cực. Trong đó vấn đề nỗi trội là vấn đề chất thải y tế. Đây là vấn vấn đề mang tính toàn cầu Những thiệt hại mà chất thải y tế đem lại không chỉ là vấn đề kinh tếmà còn vấn đề mỹ quan, sức khỏe cộng đồng và con ng-ời. Do đó cần phải kiểm soát chất thải y tế một cách nghiêm ngặt và xử lý triệt để.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC