Đồ án Thiết kế hộp giảm tốc hai cấp nón trụ

(Bản scan) Thiết kế chi tiết máy là một bước ngoặt cho việc nghiên cứu cơ sở tính toán và thiết kế các bộ truyền động cơ khí cũng như các chi tiết máy. Đây chính là đề tài thiết kế chính xác đầu tiên đối với mỗi sinh viên ngành cơ khí chế tạo máy. Nhiệm vụ chung là thiết kế hệ thống truyền động từ động cơ điện đến cơ cấu chấp hành

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC