Đồ án Thiết kế hộp giảm tốc phân đôi cấp nhanh

Thiết kế bộ truyền ngoài Ta đi thiết kế bộ truyền xích với các thông số kỹ thuật như sau: Tỷ số truyền: u =3,16. Công suất: N =9,72 KW. Số vòng quay trục dẫn: n = 90,59 v/p.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC