Đồ án Thiết kế kênh dẫn nước qua vùng trũng gồm các hạng mục công trình chính: 1 - Lề đi 2 - Vách máng 3 - Đáy máng 4 - Dầm đỡ giữa

Chiều dài máng L Mác bê tông Bề rộng máng B Loại cốt thép Cột nước lớn nhất trong máng Hmax Số nhịp n

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC