Đồ án Thiết kế khung ngang chịu lực của nhà công nghiệp một tầng, một nhịp

+ Lập mặt bằng kết cấu nhà xưởng. + Xác định các kích thước chính của khung ngang. + Tác dụng và cách bố trí hệ giằng mái, giằng cột. + Thiết kế xà gồ mái. + Xác định các loại tải trọng tác dụng vào khung ngang. + Tính khung ngang với các loại tải trọng nói trên. + Thiết kế cột và xà ngang đặc tiết diện chữ I tổ hợp hàn. + Thiết kế các chi tiết khung: liên kết xà - cột, vai cột, chân cột, nối xà. + Tài liệu tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC