Đồ án Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp

 Sơ đồ kiểm tra ứng suất tiết diện dầm cầu trục theo giả thiết đơn giản.  Nội lực tính toán do áp lực thẳng đứng P gây ra:  Với dầm đơn giản, nội lực tính toán được xác định dựa theo nguyên tắc Vinke, tức là momen Mmax sẽ xuất hiện nếu như hợp lực R của tất cả các lực tác dụng lên dầm đối xứng qua điểm giữa dầm với một lực P gần R nhất, thì tại tiết diện đặt lực P đó sẽ có giá trị Mmax.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC