Đồ án Thiết kế kĩ thuật bể chứa trụ đứng V=45000m3

I. Khái niệm và phân loại bể chứa 1. Khái niệm bể chứa Bể chứa là một công trình xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho công tác tàng trữ các sản phẩm dầu (xăng, dầu hoả ), khí hoá lỏng, nước, axít, cồn công nghiệp Hiện nay cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và yêu cầu về mặt công nghệ, người ta đã tiến hành nghiên cứu và xây dựng các loại bể chứa có cấu trúc phức tạp nhưng hợp lý hơn về mặt kết cấu góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao. 2. Phân loại bể chứa a) Phân loại theo hình dạng bể - Bể chứa hình trụ - Bể hình cầu, hình giọt nước Bể chứa hình trụ (trụ đứng, trụ ngang), bể hình cầu, hình giọt nước tuỳ theo vị trí của bể trong không gian chúng có thể đặt cao hơn mặt đất (trên gối tựa), đặt trên mặt đất, ngầm hoặc nửa ngầm dưới đất hoặc dưới nước. b) Phân loại theo mái bể - Bể chứa có thể tích không đổi (mái tĩnh – cố định). - Bể chứa có thể tích thay đổi (mái phao – ngoài mái cố định còn có mái cố định nổi trên mặt chất lỏng, hoặc mái nổi – bản thân là mái phao). c) Phân loại theo áp lực dư ( do chất lỏng bay hơi) - Bể chứa áp lực thấp : khi áp lực dư Pd <= 0.002 MPa. Và áp lực chân không Po <=0.00025 MPa. - Bể chứa trụ đứng áp lực cao : khi áp lực dư Pd => 0.002 MPa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC