Đồ án Thiết kế lò hơi

(Bản scan) Trước khi tính toán cần xác đinh sơ bộ dạng lò hơi gồm: - Chọn lò hơi đốt bột than - Thải xỉ khô ( do nhiệt độ chảy lỏng của tro rất cao t- 1470 độ C) - Một bao hơi - Dạng đường khói đi: hình chữ - Sơ đồ làm khô nhiên liệu kiểu kín Bộ quá nhiệt đối lưu hai cấp bố trí hỗn hợp với dòng khói

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC