Đồ án Thiết kế lưới điện và phương án nối dây sao cho đạt được hiệu quả kinh tế kĩ thuật cao nhất

Khi thiết kế lưới điện, việc đầu tiên là cần phải nắm bắt được thông tin về nguồn và phụ tải. Do vậy, phải tiến hành phân tích những đặc điểm của nguồn cung cấp điện và phụ tải. Trên cơ sở đó xác định công suất phát của các nguồn cung cấp và dự kiến các phương án nối dây sao cho đạt được hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cao nhất. Lưới điện cần thiết kế gồm có hai nguồn cung cấp là hai nhà máy nhiệt điện nằm cách xa nhau 180 km cung cấp điện cho 9 phụ tải. Đối với các nhà máy nhiệt điện, các máy phát điện làm việc ổn định khi phụ tảiP 70%Pđm, khi phụ tải P < 30%Pđm thì các máy phát ngừng làm việc. Công suất phát kinh tế của các máy phát nhiệt điện thường nằm trong khoảng (80-85)%Pđm. Trong đó: NĐI: Gồm 4 tổ máy Mỗi tổ máy có công suất Pđm= 50 MW Hệ số công suất cos = 0,85 Tổng công suất của NĐI: PNĐI= 4x50 MW NĐII: Gồm 3 tổ máy Mỗi tổ máy có công suất Pđm= 50 MW Hệ số công suất cos = 0,85 Tổng công suất của NĐI: PNĐII= 3x50 MW Tổng công suất đặt của hai nhà máy: P =PNĐI +PNĐII =200+150 = 350 MW

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC