Đồ án Thiết kế lưới tình hình đặc điểm khu đo

_ Cơ sở toán học là yếu tố quan trọng không thể thiếu trong quá trình xây dựng các loại bản đồ. _ Trước đây cơ sở toán học của bản đồ được xây dựng trong hệ thống tọa độ và độ cao HN-72. Bản đồ địa hình tài liệu sử dụng trong đồ án này cũng được xây dựng trong hệ quy chiếu HN-72. Nhưng hiện nay đã chuyển sang hệ quy chiếu quốc gia VN2000. Do đó nhiêm vụ của đồ án này là thiết kế lưới phục vụ công tác đo vẽ bản đồ và phải được xây dựng trên hệ quy chiếu VN-2000. _ Hệ quy chiếu sử dụng trong việc thiết kế lưới khống chế các cấp hạng là hệ toạ độ Quốc Gia VN2000 hay gọi tắt là VN2000 sử dụng phép chiếu UTM ( hình trụ ngang đồng góc).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC